Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

10 - 11.10. 2017 - Manažment povodí a extrémne hydrologické javy

Vážení přátelé, 

zveme Vás na konferenci s názvem Manažment povodí a extrémne hydrologické javy, která se koná ve slovenském Vyhne v Hotelu Sitno.

TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

Integrovaný manažment povodí a programy opatrení
     aktualizované plány a environmentálne ciele manažmentu povodí, plány manažmentu povodňového rizika, technické a zelené opatrenia

Hydrologické extrémy: modelovanie a predpovedanie
     extrémne hydroklimatické javy, sucho a lokálne povodne

Technické opatrenia a zelená infraštruktúra
     účinnosť, vplyvy a význam opatrení v manažmente rizík spojených s hydrologickými extrémami (povodne a sucho)

Ekotechnika spol. s r.o. bude na této konferenci zastoupena p. Mgr. Tomášem Havlem. Jste srdečně zváni.

Zde naleznete 2. cirkulář. Veškeré další informace jsou dostupné na stránkách konference.

dodavatelé

naši klienti