Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

12. - 13. 9. 2017 - Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní konferenci pořádanou ve spolupráci ČZU v Praze a Ústavu ekologie lesa SAV, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků teoretického a aplikovaného výzkumu v oblasti stresové fyziologie rostlin, včetně aplikace získaných výsledků ve šlechtění, pěstování a ochrany rostlin. Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským a lesnickým poradcům i široké zemědělské a lesnické veřejnosti. Z příspěvků bude vydán recenzovaný sborník s úplnou strukturou vědeckého článku. 

Podrobnosti o akci:

Místo konání: Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 129, Česká Republika - Kruhová hala Technické fakulty

Termín konání: 12. 9. - 14 9. 2015

2. cirkulář ke stažení zde.

dodavatelé

naši klienti