Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

17. - 18. 5. - Sedimenty vodných tokov a nádrží

Vážení přátelé, 

Cílem konference je navázat na předcházející konference a vytvořit prosto pro prezentaci nejnovějších poznatků v uvedených oblastech.

Letošní tématické okruhy konference:

  • Normy a metody v oblasti odběrů, analýz, hodnocení a využití sedimentů
  • Sedimentační procesy v tocích a nádržích
  • Kvalita sedimentů a jejich hodnocení
  • Vliv sedimentů na kvalitu vod
  • Legislativa, využitelnost a nakládání se sedimenty z vodních toků a nádrží
     

Veškeré informace naleznete na pozvánce zde.

dodavatelé

naši klienti