Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

17. - 19.10. 2018 - ODPADOVÉ VODY 2018

Vážení přátelé, 

Ve dnech 17. - 19.10. 2018 se v Hotelu Patria na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách uskuteční 10. konference s medzinárodní účastí „Odpadové vody 2018“.

Konference je organizována Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. 

Více informací na webu pořadatele - 
http://acesr.sk/konferencia-s-medzinarodnou-ucastou-odpadove-vody-2018/

dodavatelé

naši klienti