Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

28. 5. - 30. 5. - Pitná voda 2018

Vážení přátelé, 

zvemem Vás také na pravidelnou konferenci PITNÁ VODA 2018. Odborným garantem je doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. z W&ET team. Konference se bude konat od 28. do 31. května 2018 v hotelu Dvořák v Táboře. Podrobnější informace jsou k dispozici na webu www.wet-team.cz.

dodavatelé

naši klienti