Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

30. 5. 2018 - Suché období 2014–2017, vyhodnocení, dopady a opatření

Vážení přátelé, 

Zveme Vás na odborný seminář s názvem: Suché období 2014–2017, vyhodnocení, dopady a opatření

Česká republika se od roku 2014 potýkala s projevy hydrologického sucha. Sucho sice svého vrcholu dosáhlo v druhé polovině roku 2015, ale místy jeho negativní účinky, například v podobě sucha na podzemních vodách, přetrvaly až do roku 2017. Prvním z cílů semináře je poskytnout vyhodnocení extremity celé víceleté epizody sucha z hlediska srážek, průtoků a bilance nádrží. Druhým cílem pak je představit již aktivity a opatření, které byly v reakci na sucho realizovány, nebo jsou aktuálně řešeny, včetně Koncepce ochrany před následky sucha, připravované novelizace vodního zákona (254/2001 Sb.), technických nástrojů pro hodnocení sucha aj.

Více o akci zde.

Přihlášku je možné stáhnout na http://cvtvhs.cz/

dodavatelé

naši klienti