Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

4. - 7.9. - 2017 - XV. Hydrogeologický kongres a III. Inženýrskogeologický kongres

Vážení přátelé,

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání. Cílem je zhodnotit vývoj v našich oborech za uplynulé roky a prodiskutovat jejich budoucí směřování. Odborná veřejnost z celé České republiky se sejde opět po 3 letech od posledního kongresu v roce 2014 v Liberci. V poslední době se zvýrazňuje mezioborový charakter výzkumu a průzkumu v oborech aplikované geologie, a proto jsou vítáni i kolegové z blízkých oborů – zvláště z užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních technologií, hydrogeochemie, stavebnictví a geotechniky, hydrologie a vodního hospodářství. Kongres je určen pro odborníky z firem, výzkumných institucí, vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů. Novinkou kongresu bude studentská sekce příspěvků.

Termín konání: 4 - 7.9. 2017
Místo konání: Masarykova Univerzita v Brně


Cirkulář a další informace naleznete zde.

dodavatelé

naši klienti