Ekotechnika
Přístroje pro monitoring životního prostředí, zemědělství, geologii,
hydrologii, pedologii, meteorologii a fyziologii rostlin.

Přihlášení:

Zapomněli jste heslo ?

Výrobky

Analýza půdního vzduchu

Ecoprobe 5

    • Slouží k monitorování kontaminace půdního prostředí uhlovodíky a ostatními organickými látkami
    • Ideální kombinace nejmodernější PID a IR technologie nahrazuje několik samostatných analytických přístrojů malým kompaktním přístrojem
    • Mapování kontaminace přímo na dané lokalitě při současném měření široké skupiny organických látek a selektivním měření metanu, celkových uhlovodíkových látek, oxidu uhličitého (CO2), kyslíku, sacího podtlaku a teploty půdy
    • Plně integrovaný automatický systém ukládání dat pomocí satelitního navigačního systému GPS.
    • Rozměry: 105 x 260 x 170 mm (včetně rukojeti), hmotnost: 3 kg, zdroj proudu: vnitřní akumulátor, kapacita paměti: ca 100 000 měřených hodnot.
nezávazná poptávka
ProspektPrezentace AJ katalogové č.: RS 99002s