Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Konzultace

Nabízíme Vám komplexní řešení daného problému dle Vašeho zadání.
 
Konzultace a případná dodávka přístrojů probíhá dle následujícího schématu:
 
1) Specifikace záměru (vzorkování a měření)
 
2) Konzultace s klientem o jeho zadání (co vzorkovat, měřit, kde měřit, k jakému účelu budou vzorky a naměřené údaje dále použity, přesnost měření, využití dataloggerů, dálkový přenos dat)
           
3) Doporučení přístrojů pro vzorkování a měření z našeho sortimentu i ze sortimentu jiných dodavatelů (pokud jsou pro požadovaný záměr vhodnější)
 
4) Konzultace navržených přístrojů a metod se zákazníkem (popřípadě změna typů a výrobců přístrojů) dle přání zákazníka
           
5) Garance funkčnosti systému sestaveného z komponentů různých výrobců
 
6) Instalace a montáž (je-li požadována)
 
7)Záruční a pozáruční servis
 
 
 
Chcete-li vědět více, napište ná m
 
 

 
Námi nabízené výrobky jsou převážně určeny pro vzorkování půdy, vody, sedimentů  a pevných, tekutých i pastovitých odpadů. Dále nabízíme měřicí přístroje pro hydrologii, pedologii,  hyropedologii, hydrogeologii, meteorologii a  výzkum rostlin včetně dálkového přenosu dat.
 
Tyto přístroje,  jsou určeny převážně pro použití přímo v terénu.
 
Po vzájemné konzultaci Vám navrhneme i měřicí systémy, složené z komponentů různých výrobců, s garancí funkčnosti celého systému.
 
 

dodavatelé

naši klienti