Ekotechnika
Přístroje pro monitoring životního prostředí, zemědělství, geologii,
hydrologii, pedologii, meteorologii a fyziologii rostlin.

Přihlášení:

Zapomněli jste heslo ?

Výrobky

Lyzimetry

představují moderní vysoce sofistikovaný nástroj na sledování přírodních zákonitostí a vztahů v systému  půda – voda - rostlina – atmosféra.
 
Umožňují:
Přesné stanovení hydrologické bilance půdního profilu včetně aktuální evapotranspirace.
Studium kontaminace půdy různými chemikáliemi, pocházejícími z průmyslové a zemědělské výroby.
Studium vlivu rostlinného krytu a různých půdních typů na hydrologickou bilanci půdního profilu a celého povodí.
Modelování a prognózy stavu půdy při globálních klimatických změnách.
Lyzimetry též poskytují důležitá vstupní data pro kalibraci matematických modelů, optimalizaci závlahových dávek a agrochemikálií.

malý přenosný lyzimetr 1960

    • Lyzimetr 1960 je vhodný pro získání vzorku v podmínkách nasycení a následného odvodňování
    • Umístění blízko povrchu nebo v požadované hloubce umožňuje zachytávat rozpuštěné zbytky agrochemikálií
    • Vhodný také pro porozumění infiltračním poměrům určitých druhů půd
    • Jednoduchý přístup ke vzorku nebo pro propláchnutí sběrné nádoby je zajištěn přes hadičku vyvedenou na povrch
    • Průměr vsakovací plochy 30,5cm, objem sběrné nádoby 15 litrů
nezávazná poptávka
Manuál Aj katalogové č.: SN 1960