Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Dodávka přístrojového vybavení pro Slovenskou polnohospodárskou univerzitu v Nitře

   

V uplynulém roce naše společnost úspěšně realizovala několik dodávek přístrojového vybavení pro projekt Fakulty zahradnictví a krajinného inženýrství  SPU „Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v  meniacich sa podmienkach prostredia“. Cílem tohoto projektu, na kterém již od jeho zahájení spolupracujeme se Slovenskou polnohospodářskou univerzitou, Ústavem hydrológie SAV a Technickou univerzitou ve Zvolenu, je vybudování špičkového výzkumného centra zaměřeného na výzkum dynamiky zásob vody v půdě a tvorbu odtoku v hlavních povodích na Slovensku.

Do projektu jsme doposud dodali toto přístrojové vybavení:

- 15 stanic pro měření půdní vlhkosti v profilu do 2,5 m

- 4 meteorologické stanice

- 10 stanic pro monitoring hladiny podzemní vody

Stanice jsou vybaveny dataloggery pro telemetrický přenos dat do webové databáze EnviroDATA, kde jsou zaznamenaná data přístupná uživatelům k dalšímu zpracování.

V květnu tohoto roku jsme pro tento projekt dodali další přístroje:

- Přístroj pro měření emise a transpirace CO2 a H2O z půdy a rostlin: Closed Path Eddy Covariance Flux System (výrobce Campbell Scientific) - viz. fotografie z instalace.

Konzole pro stanovení vody v rostlinách: Compact plant water status console (Soilmoisture Equipment Corp.).

Sada pro měření rychlosti a intenzity transpiračního proudu v rostlinách a stromech: Transpiration – Sap Flow system (výrobce Dynamax, Inc.)

- Přístroj pro stanovení vodního potenciálu rostlin: Leaf Hygrometer/Psychrometer (Wescor, Inc.)

- Meteostanice se senzory pro měření teploty a vlhkosti vzduchu, srážkoměrem, čidlem pro měření slunečního záření a anemometrem.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z instalace přístroje Eddy Covariance. Pokud byste měli zájem o bližší informace o těchto přístrojích, neváhejte nás kontaktovat.

 
 
 
 
 
Instalace systému Eddy Covariance
 
 
 
 
 
   

dodavatelé

naši klienti