Ekotechnika
Přístroje pro monitoring životního prostředí, zemědělství, geologii,
hydrologii, pedologii, meteorologii a fyziologii rostlin.

Přihlášení:

Zapomněli jste heslo ?

Výrobky

Lyzimetry

představují moderní vysoce sofistikovaný nástroj na sledování přírodních zákonitostí a vztahů v systému  půda – voda - rostlina – atmosféra.
 
Umožňují:
Přesné stanovení hydrologické bilance půdního profilu včetně aktuální evapotranspirace.
Studium kontaminace půdy různými chemikáliemi, pocházejícími z průmyslové a zemědělské výroby.
Studium vlivu rostlinného krytu a různých půdních typů na hydrologickou bilanci půdního profilu a celého povodí.
Modelování a prognózy stavu půdy při globálních klimatických změnách.
Lyzimetry též poskytují důležitá vstupní data pro kalibraci matematických modelů, optimalizaci závlahových dávek a agrochemikálií.

Smart-Field Lyzimetr

  • Systém pro velmi přesné měření výparu vody z půdy a porostů
  • 3 typy - SFL-300, SFL-600, SFL-1000 (výška 30 cm, 60 cm, 90 cm)
  • Nerezový ocelový válec, výška 30, 60, 90 cm, vnitřní průměr 300 mm
  • 6 senzorových portů, po 2 ve výškách 5, 15 a 25 cm (rozmezí se mění s typem SFL)
  • 3 x 5TE Echo - Sonda pro půdní vlhkost, 3 x MPS-2 sonda pro matriční potenciál půdy
  • Čerpací jednotka obsahuje 1x Tensiometer T8, průsaková vodní nádrž 10 l.
  • Datalogger DT80-M s integrovaným GPRS / 3G modemem pro přenos dat se vzdáleným přístupem
  • Solární panel, instalační skříň a stožár, integrovaná ochrana před bleskem
nezávazná poptávka
Prezentace AJProspekt AjKatalog AJ katalogové č.: US SFL