Ekotechnika
Přístroje pro monitoring životního prostředí, zemědělství, geologii,
hydrologii, pedologii, meteorologii a fyziologii rostlin.

Přihlášení:

Zapomněli jste heslo ?

Výrobky

Terénní měřící přístroje - multiparametrické

SorbiCell – pasivní vzorkovač polutantů ve vodních zdrojích

    • Nová patentovaná technologie pro pasivní vzorkování těkavých organických sloučenin ze zdrojů povrchové, podzemní i pitné vody
    • Malá porézní patrona (3 ml) zachycuje polutanty ze vzorkované vody protékající sorbentem
    • Obsahuje tracer (sůl) pro sledování množství proudící tekutiny
    • Měří průměrnou koncentraci příslušného kontaminantu.
    • Detekuje nitráty, fosfor, pesticidy, těkavé látky, oleje, dehet a těžké kovy.
nezávazná poptávka
Prospekt Aj katalogové č.: SE sorbicell