Ekotechnika
Přístroje pro monitoring životního prostředí, zemědělství, geologii,
hydrologii, pedologii, meteorologii a fyziologii rostlin.

Přihlášení:

Zapomněli jste heslo ?

Výrobky

Ostatní přístroje pro odběr neporušených vzorků

Souprava pro chemický průzkum půd do 5 m

    • Vzorkování půdy pro určení přítomnosti velmi těkavých složek jako je benzen, xylen, toluen a chlorované uhlovodíky
    • Použitím speciální jádrové sady je možné co nejvíce zabránit možnému úniku či oxidaci těkavých látek v půdních vzorcích
    • Vzorek má objem 226 ml, odběr je možný až do 5 m
    • Metoda vyhovuje normě NEN 5743 (vzorkování půd či sedimentů s těkavými složkami)
    • Vzorek je odebírán do nerezového puzdra s těsnými víčky
nezávazná poptávka
Prospekt Aj katalogové č.: E 04.16