Ekotechnika
Přístroje pro monitoring životního prostředí, zemědělství, geologii,
hydrologii, pedologii, meteorologii a fyziologii rostlin.

Přihlášení:

Zapomněli jste heslo ?

Výrobky

Lyzimetry

představují moderní vysoce sofistikovaný nástroj na sledování přírodních zákonitostí a vztahů v systému  půda – voda - rostlina – atmosféra.
 
Umožňují:
Přesné stanovení hydrologické bilance půdního profilu včetně aktuální evapotranspirace.
Studium kontaminace půdy různými chemikáliemi, pocházejícími z průmyslové a zemědělské výroby.
Studium vlivu rostlinného krytu a různých půdních typů na hydrologickou bilanci půdního profilu a celého povodí.
Modelování a prognózy stavu půdy při globálních klimatických změnách.
Lyzimetry též poskytují důležitá vstupní data pro kalibraci matematických modelů, optimalizaci závlahových dávek a agrochemikálií.

Velké agro- hydro- meteo- a vědecké lyzimetry

    • Velké lyzimetry o průměru 1,65 m a výšce do 2,35 m tvoří komplexní monitorovací a výzkumný systém pro projekty vodního hospodářství, agronomie, pedologie, sanací nebo výzkum změny klimatu
    • Lyzimetry lze osadit velkým množstvím různých senzorů pro měření matričního potenciálu, půdní vlhkosti, toku a vzorkování půdní vody, toků energie atd.
    • Lyzimetry lze propojovat až do skupin o 6 jednotkách pro jednu standardní monitorovací šachtici nebo vytvářet velké lyzimetrické parky podle potřeb zákazníka
    • Toto řešení umožňuje získat přesnější informace z jedné zkoumané lokality nebo provádět komparativní studie
nezávazná poptávka
Katalog lyzimetryPrezentace Čj katalogové č.: US xLY