Přístroje pro environmentální diagnostiku

Beeker sampler, rozšířená sada

Katalogové označení: 
E 04.23.SB

Univerzální vzorkovač vhodný k odběru velmi vodnatých a nesoudržných sedimentů až nezpevněné písky a jemný štěrk (délka vzorku do 150 cm)

Díky unikátnímu pneumatickému uzávěru nehrozí ztráta vzorku z vzorkovače

Vzorkovač může být i zatloukán

Délka vzorku až 150 cm

Rozměr vzorkovací trubice 63x57 mm a délky 100 cm, nebo 150 cm

Tato sada umožňuje dělení vzorku na parciální vzorky.