Přístroje pro environmentální diagnostiku

Bentonitová ucpávka pro vrty Dirrect well , 20 ks.

Katalogové označení: 
10.04.31

Průměr 35 x 15 mm, pro pažení 10 x 12 mm

Délka 50 cm, hmotnost 2 kg/m

Pro utěsnění otvorů okolo výstroje, aby se zabránilo mísení vody z různých zvodní

Spolehlivé utěsnění.