Přístroje pro environmentální diagnostiku

Čidlo TEROS 12 pro měření vlhkosti, teploty a vodivosti

Katalogové označení: 
Teros_12

Možnost měřit v půdě i v pórovitých substrátech (rašelina, perlit) a minerálních substrátech

Nezávislé měření půdní vlhkosti, teploty a el. vodivosti

Použití frekvence 70 MHz minimalizuje vliv salinity a textury materiálu na měření vlhkosti

Toto čidlo může komunikovat také za použití SDI-12 protokolu.

Lze připojit k dataloggerům Em50, Em50R, Em50G