Přístroje pro environmentální diagnostiku

Čidlo/logger e+ SOIL MCT

Katalogové označení: 
11.41.11.SA

Pro měření půdní vlhkosti, elektr. vodivosti a teploty půdy pro hloubky do 1 m pod terénem

Paměť 3 x 20 000 měření, interval měření 1-60 s, 1-60 min., 1-24 h. Měřící frekvence 20 MHz. Rozsah měření 0-100 % obj. vlhkosti, přesnost měření 2,5 %

Měřící rozsah elektrické vodivosti 0-5 mS/cm, přesnost 5%.

Princip měření vlhkosti : Freqency Domain Reflectometry (FDR)

Data lze načítat do notebooku pomocí čtecí hlavy. Dálkový přenos dat a webové databáze je možný (není součástí základní sady)