Přístroje pro environmentální diagnostiku

CMT® multikanálový systém (3 kanály)

Katalogové označení: 
403N

Vícekanálová výstroj je určena pro vzorkování až tří oddělených zón

Ideální pro mělké vrty s vyšší hladinou vody

Nejpřenější 3D odhady sledované lokality

Nízké náklady s porovnáním s více samostatnými vrty.

Minimalizace narušení lokality