Přístroje pro environmentální diagnostiku

Elektronická váhy

Katalogové označení: 
98.02.xx

Pro vážení vzorků v laboratoři, některé typy i v terénu

Váživost od 320 g do 12000 g (podle typu)

Přesnost 0,1 - 1,0 g (podle typu)