Přístroje pro environmentální diagnostiku

Elektronický senzor sedání

Katalogové označení: 
2612xxx

Monitoring změn vertikální polohy při sedání základové půdy nebo v náspech a valech

Systém složen z měřící cely, rezervoáru, hadičky a tlakového senzoru

Měřící cela a tlakový senzor jsou umístěny pod sledovaným náspem

Pracuje na principu změny hydrostatického tlaku v závislosti na vertikální poloze cely

Přímá nebo nepřímá kompenzace barometrického tlaku

Rozměr měřící cely 30,5 x 30,5 cm