Přístroje pro environmentální diagnostiku

Jádrový vzorkovač pro těkavé látky

Katalogové označení: 
04.10

Vzorek je odebírán z běžných půdních vrtáků a vzorkovačů po vyzvednutí na povrch a je vhodný i pro kamenité půdy

Pro konzervaci vzorku lze použít metodu s použitím metanolu, Thiosíranu sodného nebo lze vzorek chladit

Uzávěry odběbrových válečků mají vnitřní inertní teflonovou vrstvu, která zaručuje stabilitu vzorku

Vzorkovač má objem 16ml, což odpovídá přibližně 25g (dle vzorkovaného materiálu)

Vzorkovač lze sterilizovat plamenem přímo v terénu