Přístroje pro environmentální diagnostiku

Kemmerer vzorkovač

Katalogové označení: 
12.07

Určeno pro vertikální vzorkování jezer, kanálů, studní a mořských vod

Objem 1,2 l

Vzorek nepřichází do kontaktu s kovovými částmi vzorkovače

Minimální možnost vertikální kontaminace vzorku

Lze vzorkovat společně s CTD Diverem a kontrolovat hloubku, teplotu, případně konduktivitu