Přístroje pro environmentální diagnostiku

Malý nerezový vzorkovač půdní vody 1906

Katalogové označení: 
1906D08C1-B.5

Používá se pro vzorkování v prostředí s agresivními organickými nebo anorganickými polutanty

Slouží k odběru půdní vody z nesaturovaných půd

Půdní voda je vzorkována konstantním sáním přes nerezovou membránu

Vzorkovač má jednu komoru

Vnější ? 2,2 cm, maximální doporučená hloubka vzorkování do 1,5m