Přístroje pro environmentální diagnostiku

Malý přenosný lyzimetr 1960

Katalogové označení: 
SE 1960

Lyzimetr 1960 je vhodný pro získání vzorku v podmínkách nasycení a následného odvodňování

Umístění blízko povrchu nebo v požadované hloubce umožňuje zachytávat rozpuštěné zbytky agrochemikálií

Vhodný také pro porozumění infiltračním poměrům určitých druhů půd

Jednoduchý přístup ke vzorku nebo pro propláchnutí sběrné nádoby je zajištěn přes hadičku vyvedenou na povrch

Průměr vsakovací plochy 30,5cm, objem sběrné nádoby 15 litrů