Přístroje pro environmentální diagnostiku

Membránový extraktor 1020 - přetlakový

Katalogové označení: 
1020

Pro extrémně suché vzorky

Pracuje s tlakem 0-100 bar

Vnitřní průměr funkční plochy extraktoru činí 25 cm pro vzorky o výšce 5 cm

Obsahuje jednorázové celulózové membrány zamezující degradaci zkoumaného vzorku