Přístroje pro environmentální diagnostiku

Minimální standardní sada pro stanovení retenčních křivek v rozsahu 0,1 - 15 bar

Katalogové označení: 
08.25.SA

Standardní sada pro určení "středně vlhké a suché" části retenční křivky – pF 2,0-4,2 (0,1-15 bar)

sada neobsahuje půdní válečky kat. č. 07.01.01

Skládá se z regulačního panelu, 2 manometrů, kompresoru (20 bar), 2 přetlakových extraktorů (5 a 15 bar), keramických desek (1,0 a 15 bar), prstenců na půdní vzorky Ø 53 x 10 mm a propojovacích hadic (možnost připojení na laboratorní rozvod tlakového vzduchu)

Regulačního tlakový panel obsahuje 2 manometry 0-1,6 MPa a 0-0,6 MPa (resp. 0-16 bar a 0-6bar), jemné a hrubé regulační ventily, přetlakový ventil a odkalovací nádobku

Spolehlivý způsob extrakce vlhkosti ze vzorků v kontrolovaných podmínkách a bez narušení půdní struktury

Použití: pro přesné stanovení pF křivky v jejím "středně vlhkém a suchém" rozsahu (přetlak 0,1-15 bar). Dále pro kalibraci čidel pro měření půdní vlhkosti - např. sádrových bločků