Přístroje pro environmentální diagnostiku

Multiparametrická sonda YSI 6600 V2

Katalogové označení: 
6600

Monitorování více parametrů kvality vody současně

Až čtyři optické senzory

Vhodné pro dlouhodobé monitoringy

Možnost zapojení do monitorovací sítě a nastavení alarmu.

Přenos dat telemetrií.

Volba napájení – síť, 12 V nebo vnitřní zdroj napájení - baterie.