Přístroje pro environmentální diagnostiku

Objemový extraktor 1250B

Katalogové označení: 
1250

Extraktor umožňuje při každém zvýšení tlaku změřit a uchovat získanou kapalinu

Při použití vhodného příslušenství (1275) lze měřit hysterezi zkoumaného vzorku

Pracuje s tlakem 0-5 bar, keramické desky od 0,5 bar

Rozměry 28,6x28,6x28,6cm, váha 9,8kg

Pro odstranění kondenzace při měření lze doobjednat vyhřívání uzávěru extraktoru