Přístroje pro environmentální diagnostiku

Penetrograf STIBOKA, sada do 80cm

Katalogové označení: 
06.02

Měřící rozsah přístroje je 5 000 kN/m2 (5 MPa), pro měření do hloubek 0,8 m

Penetrografem mohou být prováděna souvislá měření do hloubky 0,8 m

Přístroj zaznamenává odpor každé vrstvy pisátkem do grafu

Slouží pro určení únosnosti půdy pro návrh základů ve stavebnictví (stavební práce, pokládání silnic, návrhy hrází, atd.)

Další použití je pro určení zhutnělých vrstev v půdním profilu pro zemědělské a parkové účely