Přístroje pro environmentální diagnostiku

Permeametr, otevřený okruh vody

Katalogové označení: 
09.02.01

Pro zjištění saturované hydraulické vodivosti (propustnosti) neporušených půdních vzorků v pedologických válečcích

Koeficient propustnosti (K-faktor) udává přesné informace o vertikální a horizontální propustnosti půdy, o přítomnosti méně propustných vrstev bránící odtoku

Nevýhody otevřeného typu: umístění závislé na odpadu vody, nelze udržovat konstantní teplotu, větší spotřeba vody