Přístroje pro environmentální diagnostiku

Pískový box pro stanovení pF křivek (0 - 0,1 bar) - souprava

Katalogové označení: 
08.01

Standardní sada pro určení pF 0-2,0 (0-0,1 bar)

Skládá se z pískového boxu s kontrolním panelem, sacího vyrovnávacího podstavce, zásobníku vody, filtrovací tkaniny (140-150 mikronů)

V soupravě je též 50 kg umělého písku o velikosti zrn přibližně 73 mikronů

Počet testovaných půdních vzorků maximálně 40 (pedologické válečky nejsou součástí dodávky přístroje)

Použití: pro přesné stanovení pF křivky v nejvlhčím rozsahu (lze stanovit její navlhávací i vysoušecí větev)