Přístroje pro environmentální diagnostiku

Pneumatický zonální vzorkovač

Katalogové označení: 
425;105264

Pro vzorkování vody ale i bezvodých plovoucích (LNAPL) i bezvodých potápivých (DNAPL) kapalin

Ovládání stlačeným vzduchem, bez kontaktu se vzorkem

Vhodný pro zonální vzorkování z jezer, řek, nádrží a vrtů

Minimální narušení rozvrstvení kapalin ve vrtu

nedochází k mísení vzorků z různých vrstev

Jednoduché ovládání a čištění.