Přístroje pro environmentální diagnostiku

Profilový půdní vzorkovač, 10 x 5 cm, celková délka 50 cm

Katalogové označení: 
05.08

Odběr půdních monolitů bez potřeby kopané sondy

Vhodné pro naprostou většinu typů půd

Vzorkování do hloubky 40 cm, průřez 10 x 5 cm

Snadná kvantifikace a posouzení kořenového systému