Přístroje pro environmentální diagnostiku

Půdní extenzometr

Katalogové označení: 
517056xx

Pro sledování vodorovné deformace v půdě, přehradách a nádržích

Instalace v řadě podél osy očekávané deformace

Dva typy provedení: standardní provedení pro půdy, ocelové provedení pro sypané hráze

Kompatibilní s datalogery Campbell Scientific