Přístroje pro environmentální diagnostiku

Ruční penetrometer Eijkelkamp, sada do 3 m

Katalogové označení: 
06.01.SB

Měřící rozsah 10 000 kN/m2 (10 MPa), max. hloubka 3 m

Přesnost je ± 8 % v doporučeném rozsahu měření

Pro měření umělého zhutnění, výzkum růstových vlastností rostlin, sledování kompaktních vrstev v půdě

Využití pro obecný výzkum půdy, měření umělého zhutnění, stanovení únosnosti půd a průchodnosti terénu pro vozidla

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE