Přístroje pro environmentální diagnostiku

Ruční penetrometr pro povrchovou vrstvu

Katalogové označení: 
06.06

Rozsah měření je do 6 000 kPa, k dispozici až 15 hrotů, hloubka penetrace do 10 cm

Měření na povrchu půdy, nebo horizontální měření v kopaných sondách

Množství kuželů a pružin může být kombinováno podle zhutnění půdy

Vhodný pro určení únosnosti povrchové vrstvy půdy, např. na golfových hřištích