Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sada k určování základních vlastností půdy

Katalogové označení: 
08.14

Sada je určena pro výukové účely ve školách a pro farmáře či zahradníky

Obsahuje malou sondýrku pro vzorkování ornice

Dále osahuje: sadu mini sít, palcovou špachtli, knihu půdních barev, kapesní penetrometr, pH indikátor a přepravní pouzdro

Umožňuje pouze odběr povrchových vrstev (ornice)