Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sada pro měření obsahu kyslíku v půdě

Katalogové označení: 
14.35

Pro měření množství kyslíku v půdním vzduchu

Rozsah měření 0 - 25 %, délka sondy 80 cm

Malý „mrtvý“ objem sondy, přesné měření trvá jen několik minut