Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sada pro vzorkování a klasifikaci půd do 2m

Katalogové označení: 
08.15

Pro určení fyzikálně chemických charakteristik zkoumané půdy přímo v terénu do hloubky 2 m

Obsahuje edelmanův vrták, půdní sondýrku a fóliový vzorkovač pro neporušené vzorky

Součástí je i sada minisít, elektronická bateriová váha, zrnitostní škála, kniha půdních barev, kapesní penetrometr, měřič smykového tření, nůž a sada krabiček na půdní vzorky

K určení hladiny podzemní vody je v sadě pásmo délky 5 m.

Z chemických vlastností lze orientačně určit i pH