Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sada tenziometrů s mechanickým manometrem

Katalogové označení: 
14.04

Vodní tenziometry s vyměnitelným keramickým pohárkem do hloubky 90 cm

Mechanický manometr do 1 baru

Typ jet-fill s nádobkou pro doplnění vody bez zavzdušnění přístroje

Jednotlivé typy a délky trubic lze dodat jednotlivě.

Pro stanovení vodního režimuy půd a dostupnosti půdní vody pro rostliny.