Přístroje pro environmentální diagnostiku

Software pro výpočet evapotranspirace - ET2

Katalogové označení: 
ET2

Vypočítává evapotranspiraci na základě dat získaných z meteostanic

Na výběr pět metod výpočtu

Software akceptuje širokou škálu jednotek měřených veličin

Vhodné pro výpočet potřeby závlah