Přístroje pro environmentální diagnostiku

Souprava pro chemický průzkum půd do 5 m

Katalogové označení: 
04.16

Vzorkování půdy pro určení přítomnosti velmi těkavých složek jako je benzen, xylen, toluen a chlorované uhlovodíky

Použitím speciální jádrové sady je možné co nejvíce zabránit možnému úniku či oxidaci těkavých látek v půdních vzorcích

Vzorek má objem 226 ml, odběr je možný až do 5 m

Metoda vyhovuje normě NEN 5743 (vzorkování půd či sedimentů s těkavými složkami)

Vzorek je odebírán do nerezového puzdra s těsnými víčky