Přístroje pro environmentální diagnostiku

SRS – senzory spektra odraženého záření

Katalogové označení: 
MR 4036x

Měří dopadající a odražené záření od porostu

Vyhodnocení indexů NDVI a PRI

Index NDVI: Porovnání odrazivosti vlnových délek spektra: 630 nm (červená) a 800 nm (NIR)

Použití NDVI: stanovení LAI (Leaf Area Index), určení spotřeby uhlíku při fotosyntéze, fenologie rostlin

Index PRI: absorpce záření pigmentem Xanthofyl, měření vlnových délek: 531 a 570 nm

Použití PRI: určení efektivity využití slunečního záření

Možnost připojení k dataloggeru EM50.