Přístroje pro environmentální diagnostiku

Systém pro měření půdní vlhkosti metodou TD -Trase 6050X2

Katalogové označení: 
6050X2

Pro laboratorní (nepřenosné) měření půdní vlhkosti až z 256 půdních sond

Rozsah měření 0 - 100 %, při přesnosti vyšší než 2 %

Měřená data mohou být stahována přímo přes Bluetooth nebo přenášena do vzdálených stanic přes CDMA nebo GSM sítě

K dispozici široká škála levných TD vlnovodů bez nutnosti kalibrace

Nutné napájení z elektrické sítě