Přístroje pro environmentální diagnostiku

Teflonový zonální vzorkovač

Katalogové označení: 
12.16

Vyrábějí se v těchto rozměrech dl. 90 cm prům. 19 mm obj. 0,17 l

dl. 60 cm prům. 35 mm obj. 0,45 l

dl. 90 cm prům. 35 mm obj. 0,69 l

Pro všechny velikosti je dostupné teflonové vyprazdňovací zařízení pro vypouštění vzorkovače bez kontaktu se vzduchem a bez víření

Díky transparentnosti vzorkovače lze odebraný vzorek okamžitě vizualně zhodnotit

K zajištění inertnosti celého vzorkovače lze dodat teflonem potažené jistící lanko.

Dodat lze také jednorázové HDPE vzorkovače, dl. 97 cm prům. 40 mm obj. 1 l