Přístroje pro environmentální diagnostiku

Tyčový extenzometr

Katalogové označení: 
518158xx

Skládá se z úchytných kotev, soutyčí v ochraném potrubí, hlavice s referenčním bodem na zhlaví vrtu

Mechanické hlavice: ruční měření pomocí mikrometru

Elektronické hlavice pro kontinuální záznam dat

Ve vrtzu lze sledovat max. 6 zón