Přístroje pro environmentální diagnostiku

Uzávěr monitorovacího vrtu, typ cihla