Přístroje pro environmentální diagnostiku

Uzávěr zhlaví vrtu 1919

Katalogové označení: 
1919

Určeno pro použití s lyzimetry řady 19xx

Součástí uzávěru je tlakoměr s rozsahem 0-100 kPa, který dává informaci o vakuu v lyzimetru

Dva ventily pro jednoduché odebrání vzorku a kontrolu vakua v lyzimetru

Tento praktický vodotěsný uzávěr je vyroben z odolného HDPE a má únosnost až 350 kg

Rozměry 20,3cm x 20,3cm, výška 15cm nebo 23cm